10-11 Mart 2021 ONLINE

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli

İş Diyaloğu

Hakkında

TEBD ve AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu Hakkında

TEBD Hakkında

Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) Odalar ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde ve Türkiye’nin AB katılım sürecinin ilerlemesine katkıda bulunmada önemli bir role sahiptir. AB tarafından finanse edilen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesi, stratejik önceliklerine ve hem AB hem de Türkiye’deki iş çevrelerini temsil etme ve destekleme rollerine dayanarak Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB – aynı zamanda EUROCHAMBRES üyesi) arasındaki uzun vadeli işbirliğine dayanmaktadır. TEBD projesi, EUROCHAMBRES tarafından, MFİB ile Hibe Sözleşmesi altında, Nihai Faydalanıcı Kurum olan TOBB ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. TEBD projesi, IPA II programı kapsamında Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa  inance edilmektedir.    

TEBD projesi, Türk Ticaret ve Sanayi Odalarını (ve Ticaret Borsalarını) ve AB’deki mevkidaşlarını, bir dizi faaliyet ile destekleyerek ve etkinlikler yürüterek, Odalar ve Ticaret Borsalarına görüş ve uygulama alışverişinde bulunma ve iş dünyası diyaloğunu geliştirme fırsatları sağlayarak bir araya getirmektedir. TEBD projesi, Avrupa Birliği ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik etmekte ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye potansiyel girişindeki iş fırsatları ve zorluklar ile Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda daha fazla farkındalık sağlamaktadır.    

TEBD Projesi’nin uygulanması sırasında hem Türkiye’den hem de AB’den Ticaret ve Sanayi Odaları (ve Ticaret Borsaları) Politika ve İş Diyalogları, Kapasite Geliştirme ve Oda Ortaklıkları yürütmektedir.

 

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu Hakkında

AB-TÜRKİYE YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DİYALOĞU, EUROCHAMBRES tarafından TOBB   ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmekte olan Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında 10-11 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.    

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu, Türkiye ve AB'deki özel sektör kuruluşlarını, Türk kamu kurumlarını ve AB kurumları temsilcilerini en üst düzeyde bir araya getirecektir. Temel amaç,  AB YEŞİL MUTABAKATI çerçevesinde,  fırsatları ve zorlukları tartışarak AB-Türkiye ilişkilerini ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve böylece Gümrük Birliği’nin daha da gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin AB üyelik sürecini ilerletmek için iş dünyasından öneriler alıp bunları politika yapıcılara sunmaktır.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu, hem Türkiye'den hem de AB'den Bakanların, Büyükelçilerin, Üst Düzey Yetkililerin ve İş Liderlerin katılımıyla bir açılış oturumu ile başlayacak ve aşağıdaki dört ilgi çekici ve interaktif tematik oturumla devam edecek:    

• AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar

• AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Becerileri

• Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman

• Döngüsel Ekonomi

Etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacakır.

Proje ve aktiviteler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.tebd.eu adresini ziyaret edin.

 

Bir önceki Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu (2019) Hakkında

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ev sahipliği yapılan, TEBD projesi çerçevesinde ilk AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu, 2019 yılında İstanbul, Türkiye’de AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) kapsamında düzenlendi.

Bu “AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu”, 28 Şubat 2019 tarihinde, Bakan Albayrak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (HLED) için bir hazırlık görevi gördü. 

Temel amaç, AB ve Türkiye’den özel sektör temsilcileri ile zorluklar ve fırsatlarla ilgili tartışmak ve ekonomik bir perspektiften AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktı.

Etkinlik çerçevesinde tartışılan ana konular:

• İş ve Yatırım Ortamı

• Beceriler, Mesleki Eğitim

• Hizmet Sektörü

• Lojistik ve Bağlantı

Konuşmacılar

Konuşmacıları Tanıyın  12:30-14:00 TSİ
Açılış oturumu

 

Oya ERSÖZ

Oya ERSÖZ

EUROCHAMBRES TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü
MODERATÖR

DETAY

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı

DETAY

Christoph LEITL

Christoph LEITL

EUROCHAMBRES Başkanı

DETAY

Büyükelçi  Nikolaus MEYER-LANDRUT

Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

DETAY

Gonca Işık YILMAZ  BATUR

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Ticaret Bakan Yardımcısı

DETAY

 
Büyükelçi  Faruk KAYMAKCI

Büyükelçi Faruk KAYMAKCI

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

DETAY

  15:00-16:30 TSİ
Tematik Oturum 1: AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar

 

Ayhan ZEYTİNOĞLU

Ayhan ZEYTİNOĞLU

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı
MODERATÖR

DETAY

Nele EICHHORN

Nele EICHHORN

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Birim Başkanı...

DETAY

Dr. Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU

Dr. Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yön...

DETAY

Luisa SANTOS

Luisa SANTOS

Business Europe Genel Müdür Yardımcısı

DETAY

Zeynep BODUR OKYAY

Zeynep BODUR OKYAY

DEİK Kurul Üyesi

DETAY

 
Anita FÜRSTENBERG-LUCIUS

Anita FÜRSTENBERG-LUCIUS

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Orta ve Güney Doğu Avrupa ...

DETAY

Başaran BAYRAK

Başaran BAYRAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili

DETAY

  17:00-18:30 TSİ
Tematik Oturum 2: AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler

 

Adam GAJEK

Adam GAJEK

EUROCHAMBRES Politika Danışmanı
MODERATÖR

DETAY

Tatjana BABRAUSKIENĖ

Tatjana BABRAUSKIENĖ

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi İstihdam, Sosyal İşl...

DETAY

Çetin DEMİRKAZIK

Çetin DEMİRKAZIK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Gen...

DETAY

Gökhan YETKIN

Gökhan YETKIN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yenile...

DETAY

Emine ERDEM

Emine ERDEM

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı

DETAY

 
Nurten ÖZTÜRK

Nurten ÖZTÜRK

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

DETAY

Manuela GELENG

Manuela GELENG

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Mü...

DETAY

  12:30-14:00 TSİ
Tematik Oturum 3: Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman

 

Frederico MARTINS

Frederico MARTINS

EUROCHAMBRES Politika Danışmanı
MODERATÖR

DETAY

Ben BUTTERS

Ben BUTTERS

EUROCHAMBRES CEO

DETAY

Alban MAGGIAR

Alban MAGGIAR

Avrupa KOBİ Birliği (SME United) Başkanı

DETAY

H.Çağrı GÜRGÜR

H.Çağrı GÜRGÜR

TOBB Başkanlık Başdanışmanı

DETAY

Carlo MONTICELLI

Carlo MONTICELLI

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Mali Strateji Baş...

DETAY

  15:00-16:30 TSİ
Tematik Oturum 4: Döngüsel Ekonomi

 

Güven SAK

Güven SAK

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü
MODERATÖR

DETAY

Davor PERCAN

Davor PERCAN

AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü İkili ve Bölgesel Çe...

DETAY

Gianpiero NACCI

Gianpiero NACCI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimlili...

DETAY

Auguste T. KOUAMÉ

Auguste T. KOUAMÉ

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü

DETAY

Orhan TURAN

Orhan TURAN

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Y...

DETAY

 
Eliot WHITTINGTON

Eliot WHITTINGTON

Kurumsal Liderler Grup Direktörü

DETAY

  17:00-18:30 TSİ
Kapanış Oturumu

 

M.Haluk NURAY

M.Haluk NURAY

TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi
MODERATÖR

DETAY

Ayhan ZEYTİNOĞLU

Ayhan ZEYTİNOĞLU

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

DETAY

Çağdaş ÖZENMİŞ

Çağdaş ÖZENMİŞ

İstanbul Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Uzmanı

DETAY

Pascale CAUX

Pascale CAUX

Paris Île-de-France Bölge Ticaret ve Sanayi Odası Ulusl...

DETAY

Muhsin KOÇASLAN

Muhsin KOÇASLAN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi

DETAY

Büyükelçi Jerzy DROZDZ

Büyükelçi Jerzy DROZDZ

Polonya Ticaret Odası Dış ilişkiler Daire Başkanı

DETAY

Büyükelçi  Mehmet Kemal BOZAY

Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi

DETAY

Maciej POPOWSKI

Maciej POPOWSKI

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerel...

DETAY

Program

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu

Etkinlik Programı12:30-14:00 TSİ
Açılış oturumu
MODERATÖR

Oya ERSÖZ, EUROCHAMBRES TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü

PANELİSTLER

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı

Christoph LEITL, EUROCHAMBRES Başkanı

Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Gonca Işık YILMAZ BATUR, Ticaret Bakan Yardımcısı

Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

15:00-16:30 TSİ
Tematik Oturum 1: AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar
MODERATÖR

Ayhan ZEYTİNOĞLU, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı

PANELİSTLER

Nele EICHHORN, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Birim Başkanı, Güney komşuları, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Orta Asya ile Ticari İlişkiler

Dr. Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı

Luisa SANTOS, Business Europe Genel Müdür Yardımcısı

Zeynep BODUR OKYAY, DEİK Kurul Üyesi

Anita FÜRSTENBERG-LUCIUS, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Orta ve Güney Doğu Avrupa Direktörü

Başaran BAYRAK, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili

17:00-18:30 TSİ
Tematik Oturum 2: AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler
MODERATÖR

Adam GAJEK, EUROCHAMBRES Politika Danışmanı

PANELİSTLER

Tatjana BABRAUSKIENĖ, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi İstihdam, Sosyal İşler ve Vatandaşlık Bölümü üyesi ve herkes için yeşil becerilerin ve yetkinliklerin artırılmasına yönelik bir AB stratejisine doğru görüş raportörü

Çetin DEMİRKAZIK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Sekreter

Gökhan YETKIN, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yenilenebilir Kaynaklar ve Atık Yönetimi Komitesi Başkanı

Emine ERDEM, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı

Nurten ÖZTÜRK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Manuela GELENG, AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Mesleki Beceriler Müdürü

12:30-14:00 TSİ
Tematik Oturum 3: Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman
MODERATÖR

Frederico MARTINS, EUROCHAMBRES Politika Danışmanı

PANELİSTLER

Ben BUTTERS, EUROCHAMBRES CEO

Alban MAGGIAR, Avrupa KOBİ Birliği (SME United) Başkanı

H.Çağrı GÜRGÜR, TOBB Başkanlık Başdanışmanı

Carlo MONTICELLI, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Mali Strateji Başkan Yardımcısı

15:00-16:30 TSİ
Tematik Oturum 4: Döngüsel Ekonomi
MODERATÖR

Güven SAK, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü

PANELİSTLER

Davor PERCAN, AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü İkili ve Bölgesel Çevre İşbirliği Birim Başkanı

Gianpiero NACCI, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktör Vekili

Auguste T. KOUAMÉ, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü

Orhan TURAN, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı

Eliot WHITTINGTON, Kurumsal Liderler Grup Direktörü

17:00-18:30 TSİ
Kapanış Oturumu
MODERATÖR

M.Haluk NURAY, TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi

PANELİSTLER

Ayhan ZEYTİNOĞLU, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

Çağdaş ÖZENMİŞ, İstanbul Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Pascale CAUX, Paris Île-de-France Bölge Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Proje Yöneticisi

Muhsin KOÇASLAN, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Büyükelçi Jerzy DROZDZ, Polonya Ticaret Odası Dış ilişkiler Daire Başkanı

Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi

Maciej POPOWSKI, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili

İLETİŞİM

  • EUROCHAMBRES TEBD Projesi Avenue des Arts 19 A/D 1000 Brussels
  • tebd@eurochambres.eu
  • + 32 2 282 08 76
  • + 32 2 282 08 50
  • 09:00 - 17:00 CET
  • https://tebd.eu/